Home

   Steeds meer ouders geven voorkeur aan kleinschalige kinderdagverblijven en ook mijn voorkeur gaat uit naar een kleinschalige opvang.
  Het is persoonlijker en geeft meer ruimte voor persoonlijke aandacht voor ieder kind. Persoonlijkwarm en liefdevol, zijn dan ook woorden waarmee kinderdagverblijf Mika-do te omschrijven zijn.
  Een kleinschalig dagverblijf dat opvang biedt aan kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar oud, binnen een gemoedelijke, open, vertrouwde en huiselijke sfeer. 

   Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich, naast in zijn of haar eigen huis met papa en mama, ook thuis voelen bij ons op het kinderdagverblijf.
  Wij streven er dan ook naar om Mika-do een verlenging van thuis te laten zijn, zodat veiligheid en warmte gewaarborgd worden en wij kinderen horen zeggen: 
het is bijna net zo leuk als thuis!
  Natuurlijk is een thuis moeilijk te evenaren, maar toch willen wij kinderen deze tweede veilige thuishaven bieden door hen op te vangen in een open,
vertrouwde, huiselijke en warme sfeer,
  waarin kinderen alle mogelijkheden krijgen om zichzelf te ontdekken.
Door voortdurend met de ouders in contact te staan, creëren wij wederzijdse betrokkenheid en vertrouwen, wat weer bijdraagt
  aan het bieden van dit tweede veilige thuis. 

 

  Kunt u zich hierin vinden en bent u op zoek naar kinderopvang voor uw kindje, bel of mail ons gerust om eens langs te komen.
  Mika-do bevindt zich aan de Harlingerstraatweg te Leeuwarden, in het prachtige pand van de voormalig pastorie.

 

‘’Bij Kinderopvang Mika-do bieden wij kinderen een tweede veilige thuishaven aan die bijna net zo leuk is als thuis!
Binnen een vertrouwde, warme en open sfeer, creëren wij een gevoel van veiligheid en geborgenheid,
waarmee de kinderen opeenvolgend in de gelegenheid worden gesteld om zich op eigen wijze spelenderwijs te ontwikkelen
tot een individu die zijn eigen unieke bijdrage kan leveren aan de maatschappij. Met oog voor de individuele behoeftes
en capaciteiten, en de beleveniswereld van de kinderen zijn de liefdevolle pedagogisch medewerkers
daarbij ondersteunend aanwezig als veilige haven. ‘’